ช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งอยู่ที่ อาคาร ฮันส์ บันตลิ
ซึ่งจะเป็นอาคารจะอยู่ติดกับ อาคารสลับ ลดาวัลย์ และอยู่ใกล้กับอาคาร 100 ปีของคณะวิศวฯ
หรือโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์กลางภาควิชาฯ (02-218-6610, 02-218-6611)

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-218-6610

เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำหรับติดต่อภาควิชาฯ

ที่จอดรถภายในจุฬาฯ และสถานที่ข้างเคียง

ด้วยที่จอดรถในพื้นที่คณะฯ ค่อนข้างจำกัด แนะนำให้จอดในพื้นที่จอดรถใกล้เคียงเหล่านี้ โดยสามารถเดินถึงบริเวณคณะฯ ได้ใน 3-5 นาที
อาคารจอดรถ 3 โรงอาหาร คณะรัฐศาสตร์ ค่าบริการ : ชั่วโมงละ 15 บาท
จามจุรีสแควร์ จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป 20 บาท/ชั่วโมง
สามย่าน มิตรทาวน์ จอดรถฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่ 3-4 ชั่วโมงละ 20 บาท ชั่วโมงที่ 5 ขึ้นไป คิดชั่วโมงละ 50 บาท
อาคารจอดรถ 2 โรงอาหาร คณะอักษรศาสตร์ ค่าบริการ : ชั่วโมงละ 15 บาท

(หมายเหตุ ข้อมูลค่าจอดอาจต่างจากที่แจ้ง)

อาคารจอดรถ คณะรัฐศาสตร์

อาคารจอดรถ คณะรัฐศาสตร์
ชั่วโมงละ 15 บาท
  • -

อาคารจอดรถ คณะอักษรศาสตร์

อาคารจอดรถ คณะอักษรศาสตร์
ชั่วโมงละ 15 บาท
  • -

อาคารจอดรถ จามจุรีสแควร์

อาคารจอดรถ จามจุรีสแควร์
ชั่วโมงละ 20 บาท
  • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก

อาคารจอดรถ สามย่าน มิตรทาวน์

อาคารจอดรถ สามย่าน มิตรทาวน์
ชั่วโมงละ 20 บาท
  • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก
  • ชั่วโมงที่ 3-4 ชั่วโมงละ 20 บาท
  • ชั่วโมงที่ 5 ขึ้นไป คิดชั่วโมงละ 50 บาท