ช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งอยู่ที่ อาคาร ฮันส์ บันตลิ
ซึ่งจะเป็นอาคารจะอยู่ติดกับ อาคารสลับ ลดาวัลย์ และอยู่ใกล้กับอาคาร 100 ปีของคณะวิศวฯ
หรือโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์กลางภาควิชาฯ (02-218-6610, 02-218-6611)

Department of Mechanical Engineering is located at the Hans Bantli Building.
The building is next to Salab Ladawan Building and is right by to the Centennial Memorial Building.
Inquiries can be directed to 02-218-6610, 02-218-6611

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-218-6610

Address for postal delivery

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 254 Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Telephone 02-218-6610

Contact

Information: Nasastas Ampavapalin (Alice) 
 tel: 02-218-6610 email: k.kunlaya@gmail.com
.
Administrative director: Sukkamol Puntachai (Noi)
tel: 02-218-6611 email: noi.p@hotmail.com

Scan my map here:

เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำหรับติดต่อภาควิชาฯ

ที่จอดรถภายในจุฬาฯ และสถานที่ข้างเคียง

ด้วยที่จอดรถในพื้นที่คณะฯ ค่อนข้างจำกัด แนะนำให้จอดในพื้นที่จอดรถใกล้เคียงเหล่านี้ โดยสามารถเดินถึงบริเวณคณะฯ ได้ใน 3-5 นาที
อาคารจอดรถ 3 โรงอาหาร คณะรัฐศาสตร์ ค่าบริการ : ชั่วโมงละ 15 บาท
จามจุรีสแควร์ จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป 20 บาท/ชั่วโมง
สามย่าน มิตรทาวน์ จอดรถฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่ 3-4 ชั่วโมงละ 20 บาท ชั่วโมงที่ 5 ขึ้นไป คิดชั่วโมงละ 50 บาท
อาคารจอดรถ 2 โรงอาหาร คณะอักษรศาสตร์ ค่าบริการ : ชั่วโมงละ 15 บาท

(หมายเหตุ ข้อมูลค่าจอดอาจต่างจากที่แจ้ง)

อาคารจอดรถ

คณะรัฐศาสตร์
อาคารจอดรถ
ชั่วโมงละ 15 บาท
  • -

อาคารจอดรถ

คณะอักษรศาสตร์
อาคารจอดรถ
ชั่วโมงละ 15 บาท
  • -

อาคารจอดรถ

จามจุรีสแควร์
อาคารจอดรถ
ชั่วโมงละ 20 บาท
  • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก

อาคารจอดรถ

สามย่าน มิตรทาวน์
อาคารจอดรถ
ชั่วโมงละ 20 บาท
  • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก
  • ชั่วโมงที่ 3-4 ชั่วโมงละ 20 บาท
  • ชั่วโมงที่ 5 ขึ้นไป คิดชั่วโมงละ 50 บาท