บทความทางวิชาการ

Kasivitamnuay J., Seenuan P., Noraphaiphipaksa N., Kanchanomai C., 2023., Effect of Thickness Eccentricity on the Stress Intensity Factors for a Pipe with a Single Internal Radial Crack under Internal Pressure., Engineering Journal., Issn: 0125-8281., Volume 27., Issue 3.

Morakul S., Kasivitamnuar J., 2023., Weight Functions for Edge Crack in Bilayer Material., Engineering Journal., Issn: 0125-8281., Volume 27., Issue 3.

Plengkham, S., Busyakanistha, N., Promsuwan, N., Santiudommongkol, N. and Chancharoen, R., 2023, February. Developing of Automatic Gasket Gluing Robot for a Tractor Company. In 2023 9th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering (ICMRE) (pp. 19-23). IEEE.

Wiriwithya P., Rungnarongruck S., Pongamphai S., Puapattanakul P., Chancharoen R., 2023., Smart Trash Classification Machine., The 9th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering (ICMRE 2023).

Separattananan P., Thongprasith J., Meyer P., Chancharoen R., 2023., Design of the Robot Application for Slicing Food., 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA 2023 ).

Thongprasith J., Separattananan P., Meyer M., Chanchareon R., 2023., Portioning Algorithm Using the Bisection Method for Slicing Food., 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA 2023 ).

Pitchayawetwongsa P., Boonchumanee N., Lin S., Chancharoen* R., 2023., Web-Based Teleoperation System for Enhanced Precision and Efficiency in Food Industry Applications., 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA 2023 ).

Meyer P., Separattananan P., Thongprasith J., Payattapong C., Chancharoen R., 2023., Web-Based Teleoperation System for Enhanced Precision and Efficiency in Food Industry Applications., 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA 2023 ).

พิชชาพร ประพิณศรี., สรัล ศาลากิจ., 2566., ความหนาแน่นของคนที่เหมาะสมในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางอากาศสำหรับพื้นที่อาคารสำนักงานและร้านอาหารที่มีปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน., The 61st Kasetsart University Annual Conference .

Asawakarn S., Pimpin A., Jeamsaksiri W., Sripumkhai W., Jitsamai W., Taweethavonsawat P., Piyaviriyakul P., 2023., Application of a novel rectangular filtering microfluidic device for microfilarial detection ., Frontiers in Veterinary Science .