ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

/
/
ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

MECHATRONICS DESIGN STUDIO

Mechatronics Design Studio เป็นสถานที่สำหรับนักประดิษฐ์เพื่อเรียน ฝึกฝน ออกแบบ สร้าง สิ่งประดิษฐ์แมคคาทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ทรงประสิทธิภาพ ผสานการทำงานของอุปกรณ์ประมวลผลกับระบบกลไกที่แม่นยำ เพื่อทำให้สิ่งประดิษฐ์ตอบความต้องการของมนุษย์ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังเรียนและฝึกฝน การออกแบบด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ก้าวหน้าซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

สถานที่
ห้อง 409 ชั้น 4 ตึกฮันต์ บันตลิ

ผู้ดูแลและนักวิจัยหลัก
รศ.ดร. รัชทิน จันทร์เจริญ

ติดต่อ
02–2186643

Ratchatin.C@chula.ac.th

วิดีโอห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

Play Video