การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการแตกหักของกระดูกสะโพกขณะล้มสาหรับผู้สูงอายุด้วยโครงสร้างการพับแบบมิอูระ

/
/
การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการแตกหักของกระดูกสะโพกขณะล้มสาหรับผู้สูงอายุด้วยโครงสร้างการพับแบบมิอูระ

การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการแตกหักของกระดูกสะโพกขณะล้มสาหรับผู้สูงอายุด้วยโครงสร้างการพับแบบมิอูระ Development of Hip Fracture Protector fir Elderly people from

วิดีโอ

Play Video