การประเมินความสามารถในการขับขี่ของผู้สูงอายุด้วยเครื่องจำลองการขับขี่

/
/
การประเมินความสามารถในการขับขี่ของผู้สูงอายุด้วยเครื่องจำลองการขับขี่

การประเมินความสามารถในการขับขี่ของผู้สูงอายุด้วยเครื่องจำลองการขับขี่ Evaluation on driving ability and cognition of elder by using driving simulator

วิดีโอ

Play Video