ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช

Werayut Srituravanich

DEGREES
  • Ph.D. Mech Eng. UCLA 2007
  • M.Eng. Microsystem Eng. Nagoya Univ. 1999
  • B.Eng. Mech Eng. Nagoya Univ. 1997
Contact