ระเบียบวิธีฟังก์ชันความสูงสำหรับการไหลที่มีผิวอิสระระดับพื้นฐาน