ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

/
/
ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY ROBOTICS LABORATORY (CURL)

  • ทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบหุ่นยนต์ ระบบพลศาสตร์ ระบบแมคคาทรอนิกส์ และการควบคุม
  • มีหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ อาทิเช่น UAV, Mobile robots, Cooperative control, Motion & Force control, Medical robots and devices, Rehabilitation robots, Service robots

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

รศ.ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ

ตึกฮันส์ บันตลิ ชั้น 3 ห้อง 306 (ห้องพักอาจารย์)

ตึกเจริญวิศวกรรม ชั้น 9 ห้อง 904/1 (ห้องปฏิบัติการ)

โทร 02-218-6623

อีเมล์ phongsaen@gmail.com

เวปไซต์ http://pioneer.chula.ac.th/~pphongsa

รูปภาพห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย