ห้องปฏิบัติการการสั่นสะเทือนทางกล

/
/
ห้องปฏิบัติการการสั่นสะเทือนทางกล

ห้องปฏิบัติการการสั่นสะเทือนทางกล

MECHANICAL VIBRATION LAB

งานวิจัย

ทดสอบและวิจัยด้านกลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนทางกล และโครงสร้างต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ใบ พัดลม ปั๊ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังวิจัยด้านกลศาสตร์และการสั่นเทือนของอวัยวะและอวัยวะเทียมของมนุษย์ เช่น ข้อเข่า ข้อเข่าเทียม ฯลฯ

สถานที่

ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกฮันต์ บันตลิ

ผู้ดูแลและนักวิจัยหลัก

รศ.ดร. นภดนัย อาชวาคม และ รศ.ดร. ฐิติมา จินตนาวัน

ติดต่อ

022186610-1, 022186623

nopdanai.a@chula.ac.th

รูปภาพห้องปฏิบัติการการสั่นสะเทือนทางกล

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการการสั่นสะเทือนทางกล