ห้องปฏิบัติการระบบกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโนเทคโนโลยี

/
/
ห้องปฏิบัติการระบบกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโนเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการระบบกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโนเทคโนโลยี

MEMS and Nanotechnology laboratory

ข้อมูลทั่วไป

ห้องปฏิบัติการระบบกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโนเทคโนโลยีทำงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น โดยทำการพัฒนาระบบทางกลไฟฟ้าขนาดเล็กและนำเอาเทคโนโลยีด้านอนุภาคระดับนาโนเมตรมาช่วยต่อยอดประดิษฐ์ระบบเซนเซอร์ด้านต่าง ๆ เช่น ระบบส่งยาผ่านผิวหนังด้วยเข็มจุลภาค ระบบของไหลจุภาคขนาดไมโครสเกลที่ใช้ศึกษาเซลล์มะเร็งหรือสมบัติของเซลล์ต่างๆ วัสดุ กราฟีนและท่อไทเทเนียมไดออกไซด์ในระดับนาโนสเกลสำหรับงานทางการแพทย์ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

MEMS and Nanotechnology laboratory has conducted a research work to improve quality of life for Thai people. Nanotechnology combining with a micro-system technology has been intelligently implemented to create a variety of sensor such as micro-needle for drug delivery, microfluidic system for biology study and disease screening, graphene and TiO2 nanotube for medical diagnosis and micro-actuator technology.

งานวิจัย

Micro-Nano Fabrication Technology

We have developed new and low-cost fabrication techniques of micro-structures to serve for biomedical engineering devices of various diseases. Low-cost is a key requirement to increase accessibility of the developed devices to middle-income population.

1] Singhatanadgit, W., Toso, M., Pratheepsawangwong, B., Pimpin A. and Srituravanich, W., 2019, “Titanium dioxide nanotubes of defined diameter enhance mesenchymal stem cell proliferation via JNK- and ERK-dependent up-regulation of fibroblast growth factor-2 by T lymphocytes,” J. Biomaterials Applications, Vol.33 (7), pp.997-1010.

[2] Punpattanakul, K., Kraduangdej, S., Jiranusornkul, N., Chiaranairungroj, M., Pimpin, A., Palaga, T. and Srituravanich, W., 2018, “A novel patterning method for three-dimensional paper-based devices by using injet-printed water mask,” Cellulose, vol.25, pp.2659-2665.

[3] Luangveera, W., Jiruedee, S., Mama, W., Chiaranairungroj, M., Pimpin, A., Palaga, T. and Srituravanich, W., 2015, “Fabrication and characterization of novel microneedles made of a polystyrene solution,” J. Mechanical Behavior of Biomedical Materials, vol.50, pp.77-81.

[4] Alongkorn Pimpin and Werayut Srituravanich, 2012, “Review on Micro- and Nanolithography Techniques and their Applications,” Engineering Journal, vol. 16, no. 1, pp. 37-55., 2012. DOI:10.4186/ej.2012.16.1.37

[5] Kit-Anan, W., Olarnwanich, A., Sriprachuabwongb, C., Kuruwan, C., Tuantranont, A., Wisitsoraatb, A., Srituravanich, W. and Pimpin, A., 2012, “Disposable paper-based electrochemical sensor utilizing inkjet-printed polyaniline modified screen-printed carbon electrode for ascorbic acid detection,” J. Electroanalytical Chemistry. vol. 685, pp. 72-78.

Micro Needles

Recent progress of dissolving microneedles opens up a great potential for the utilisation of microneedles in a wide range of applications. However, the commercialisation of dissolving microneedles requires mass production of microneedle masters and moulds. A simple, low-cost and high-throughput fabrication method of high-density microneedle masters is necessary.

[1] Chiaranairungroj, M., Pimpin, A., and Srituravanich, W., 2018, “Fabrication of high-density microneedle masters towards the commercialization of dissolving microneedles,” Micro Nano Letters, vol. 13, pp.284-288.

[2] Luangveera, W., Jiruedee, S., Mama, W., Chiaranairungroj, M., Pimpin, A., Palaga, T. and Srituravanich, W., 2015, “Fabrication and characterization of novel microneedles made of a polystyrene solution,” J. Mechanical Behavior of Biomedical Materials, vol.50, pp.77-81.

Lab on Chip

Our laboratory has the fundamental responsibility to study cancer stem cells (CSC) in various models of human and animal neoplasms. However, the major impediments that spike our accomplishment are the lack of universal biomarkers and cellular heterogeneity. To cope with these restrictions, we have tried to apply the concept of single cell analysis, which has hitherto been recommended throughout the world as an imperative solution pack for resolving such dilemmas.

[1] Dettachai Ketpun, Alongkorn Pimpin, Tewan Tongmanee, Sudchaya Bhanpattanakul, Prapruddee Piyaviriyakul, Weerayut Srituravanich, Witsaroot Sripumkhai, Wutthinan Jeamsaksiri and Achariya Sailasuta, 2019, “A Potential Application of Triangular Microwells to Entrap Single Cancer Cells: A Canine Cutaneous Mast Cell Tumor Model,” Micromachines, vol. 10.

[2] Suwannaphan T., Srituravanich W., Sailasuta A., Piyaviriyakul P., Bhanpattanakul S., Jeamsaksiri W., Sripumkhai W. and Pimpin A., 2019, “Investigation of leukocyte viability and damage in spiral microchannel and contraction-expansion array,” Micromachines, 10 (11).

[3] Tongmanee T., Srituravanich W., Sailasuta A., Sripumkhai W., Jeamsaksiri W., Morimoto K., Suzuki Y. and Pimpin A., 2019, “Effects of the cell and triangular microwell size on the cell-trapping efficacy and specificity,” Journal of Mechanical Science and Technology, 33 (11).

เครื่องมือ

Mask aligner, Thermal thin-film deposition, Reactive ion etching, High-temperature furnace, Fluorescent microscope and a living cell setup, Scanning electron microscope

ความร่วมมือ

KAIST, The University of Tokyo, Thailand Microelectronics Center, National Electronics and Computer Technology Center

เวปไซด์

https://www.facebook.com/mems.nanotech.chula/

ติดต่อเรา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม 10330 (Tel: 02-218-6647)
ผศ.ดร. วีระยุทธ ศรีธุระวานิช (werayut.s@chula.ac.th) : Nanotechnology, Micro-needle, Nano particles, Paper-Based devices
รศ.ดร. อลงกรณ์ พิมพ์พิณ (alongkorn.p@chula.ac.th) : Microfluidics, Micro-actuator, Flow simulation
อ.ดร. ณัฐพล ดำรงค์พลาสิทธิ์ (nattapol.d@chula.ac.th) : Nanoelectronics, Biosensing device, and Cyber Physical System (CPS)