การพัฒนาและการศึกษาพารามิเตอร์ของแบบจำลองทางเธอร์โมไดนามิกส์และการถ่ายเทความร้อนสำหรับโรงไฟฟ้าระบบฌคเจนเนอเรชั่นขนาดเล็ก