การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงสัญญาณสำหรับการตรวจวัดรอยร้าวด้วยวิธีวัดความต่างศักย์กระแสตรง

/
/
การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงสัญญาณสำหรับการตรวจวัดรอยร้าวด้วยวิธีวัดความต่างศักย์กระแสตรง

การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงสัญญาณสำหรับการตรวจวัดรอยร้าวด้วยวิธีวัดความต่างศักย์กระแสตรง

วิดีโอ

Play Video