เส้นทางการเดิน, การเหนี่ยวนำการผสม, และการไหลวนของเจ็ตแบบราบเรียบในกระแสลมขวาง

/
/
เส้นทางการเดิน, การเหนี่ยวนำการผสม, และการไหลวนของเจ็ตแบบราบเรียบในกระแสลมขวาง

เส้นทางการเดิน, การเหนี่ยวนำการผสม, และการไหลวนของเจ็ตแบบราบเรียบในกระแสลมขวาง

วิดีโอ

Play Video