เครื่องทำความเย็นเพื่อลดอาการผมร่วงของผู้ป่วยที่ทำเคมีบำบัด (ส่วนเครื่องทำความเย็น)

/
/
เครื่องทำความเย็นเพื่อลดอาการผมร่วงของผู้ป่วยที่ทำเคมีบำบัด (ส่วนเครื่องทำความเย็น)

เครื่องทำความเย็นเพื่อลดอาการผมร่วงของผู้ป่วยที่ทำเคมีบำบัด (ส่วนเครื่องทำความเย็น)

วิดีโอ

Play Video