ความเค้นในตัวฟันที่ได้จากระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เมื่อมีและไม่มีการจำลองอาหาร

/
/
ความเค้นในตัวฟันที่ได้จากระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เมื่อมีและไม่มีการจำลองอาหาร

ความเค้นในตัวฟันที่ได้จากระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เมื่อมีและไม่มีการจำลองอาหาร

วิดีโอ