การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบทาความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริคสาหรับหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์

/
/
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบทาความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริคสาหรับหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์

การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบทาความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริคสาหรับหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์

วิดีโอ

Play Video