พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 วันที่5 และ 6 ตุลาคม 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 และ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต , มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน