ชมรมฟอร์มูลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่2 รายการ TSAE Auto Challenge Student Formula ครั้งที่18

ชมรมฟอร์มูลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่2 รายการ TSAE Auto Challenge Student Formula ครั้งที่18

ชมรมฟอร์มูลาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชื่อทีม Rapidamente ได้เข้าร่วมรายการแข่งขันTSAE Auto Challenge StudentFormula ครั้งที่ 18ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย วันที่ 19-21 มกราคม 2567 ที่ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ โดยในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รายการคือ 1. Static event และ 2. Dynamic Event ใน Static event รถที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนั้นจะถูกนำมาพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการโดยจะแบ่งออกเป็น 3 รายการย่อย ดังนี้            1. Design รถจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องของหลักการและแนวคิดการออกแบบในส่วนหรือระบบต่างๆ             2. Cost รถจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตความละเอียดของดรออิ้งแต่ละชิ้นส่วน และแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต 3. Presentation ตัวแทนของแต่ละทีมจะต้องมานำเสนอแนวทางที่ทีมจะนำรถมาขายว่ามีการตลาดอย่างไร ในDynamic event…

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 วันที่5 และ 6 ตุลาคม 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 วันที่5 และ 6 ตุลาคม 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 และ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต , มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 2566 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Institute of Technology

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 2566 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Institute of Technology

คณาจารย์ และนิสิต ภายใต้กิจกรรมรายวิชาส่วนกลาง 2100310 Global Awareness in Technology เข้าศึกษาดูงานทางด้าน Mataverse และ Autonomous Shuttle pod ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาคฯ และ รศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง ร่วมให้ข้อมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

โตโยต้าปันโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาแก่นิสิตจุฬาฯ

โตโยต้าปันโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาแก่นิสิตจุฬาฯ

โตโยต้าปันโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาแก่นิสิตจุฬาฯ คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะต่างๆ  ซึ่งเป็นการมอบทุนแก่นิสิตจุฬาฯ ต่อเนื่องปีที่ 50 และในปีนี้ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับทุนจำนวน3ทุน นาย โชติภัทร์ เมฆานนท์ชัย น.ส.พิชญาภา เหลืองอ่อน   นายนิธิพัฒน์ สุทธิสังข์  ได้แก่ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 202  อาคารจามจุรี 4

กิจกรรม Opne House นิสิตชั้นปี 1

กิจกรรม Opne House นิสิตชั้นปี 1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เล็งเห็นประโยชน์ของนิสิตชั้นปีที่1 ที่ต้องเลือกสาขาในปี2 ทางภาควิชาจึงได้เข้าร่วมกิจกรรม Opne House นิสิตชั้นปี 1 ตามที่คณะขอความร่วมมือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิตจะได้ทราบข้อมูล และสามารถวางแผนการเรียนในการเลือกสาขาที่สนใจได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -14.30 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน โดยมีอาจารย์ รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับนิสิตชั้นปี1 รศ.ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์ และ รศ.ดร.นภดนัย อาชวาคม ร่วมแนะแนวการศึกษาของวิศวกรรมเครื่องกล และมีนิสิตชั้นปีที่3 และที่4 บอกเล่าประสบการณ์การศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Denso Internship Talk 2023

Denso Internship Talk 2023

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตึกร้อยปี ห้อง 402 เวลา 16.00-17.00 น. บริษัท Siam Denso Manufacturing โดยคุณกอบสุข อินทโชติ ตำแหน่ง General Manager Human Resources Dept. ส่งตัวแทนบริษัทพร้อมทีมงาน เพื่อแนะนำโปรแกรม internship และอธิบายการฝึกงานให้แก่นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ภายในกิจกรรมดังกล่าวฯ นายภูริชญ์ ศิริพูลเกียรติกุล ตำแหน่ง Manager of Production Engineer Department, นางสาวภัศรา พระยาครุฑ ตำแหน่ง Assistanat Manager of Quality Assurance Department และนางสาวภัทรวรรณ อาวรณ์ ตำแหน่ง Senior Staff of Environment Department…

กิจกรรมไปดูงานเทคโนโลยีของ HUAWEI

กิจกรรมไปดูงานเทคโนโลยีของ HUAWEI

บริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลก ที่พัฒนาเทคโนโลยีและจัดตั้งศูนย์การแสดงนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น 5G solution & Use Cases, cloud & ai, green energy และ data center solution  ทางคณะนิสิตและคณาจารย์ไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมของ บ.หัวเว่ย (ประเทศไทย) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคาร จี ทาวเวอร์แกรนด์ ถ.พระราม 9 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอขอบคุณทางบริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย)  มา ณ ที่นี้ด้วย

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS

INTANIA SUMMER CAMP WITH SIEMENS นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์คือ 3D CAD/CAM/CAE และพื้นฐาน robotics สำหรับนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENSเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์คือ 3D CAD/CAM/CAE และพื้นฐาน roboticsเป็นการทดลองลักษณะ summer camp ที่จะได้เรียนรู้จริงจัง ทำงานเป็นทีมทาง Siemens ให้นิสิตได้ใช้ software ของทางบริษัทครบชุด ฟรี แต่ต้องเตรียมคอมแบบ window มาลงโปรแกรม ถ้าไม่มีคอม window ภาคมีให้ยืมนะคะโดยกิจกรรมจะมีในวันที่ 26-27-30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 นิสิตจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเข้าครบชัวโมงlink downloads >> https://drive.google.com/drive/folders/1H8KldEFM7LOpJjoN51CGXnYvwthL8bpj?usp=sharing

ปัจฉิมนิเทศนิสิต

ปัจฉิมนิเทศนิสิต

ขอเชิญชวนนิสิตปี4ทุกคนและคณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น2 ตึก4 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.