ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พนมเชิง ที่ได้เข้าพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย