ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนหารือความร่วมมือกับบริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทด้านวิศวกรรมระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรม และเครื่องจักรอัตโนมัติในสายการปศุสัตว์แปรรูปเนื้อสัตว์ในประเทศไทยด้วยหุ่นยนต์เลาะกระดูก นำโดย Mr.Kosuke Yamamoto – Managing Director ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการแปรรูปเนื้อสัตว์