บรรยากาศกิจกรรมงาน OPENHOUSE 64 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Play Video

กิจกรรม OPEN HOUSE ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในรูปแบบออนไลน์ (Online) บน Facebook Live  ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ทำความรู้จักทุกภาควิชาที่เปิดสอนของคณะวิศวฯ ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยโดยอาจารย์และนิสิตปัจจุบัน เทคนิคเคล็ดลับการเตรียมตัวเข้าเป็นนิสิตวิศวฯ การเลือกภาควิชา พูดคุยกับวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ Why Future Leader?  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ของภาควิชา และรุ่นพี่แต่ละชั้นปีของภาควิชา