ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดทำบุญและเปิดห้อง MESS ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ก.ค. 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดทำบุญและเปิดห้อง MESS ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ก.ค. 2565 โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนของชั้นสองของห้องโถงปฏิบัติการในอดีต