กิจกรรมไปดูงานเทคโนโลยีของ HUAWEI

บริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลก ที่พัฒนาเทคโนโลยีและจัดตั้งศูนย์การแสดงนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น 5G solution & Use Cases, cloud & ai, green energy และ data center solution  ทางคณะนิสิตและคณาจารย์ไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมของ บ.หัวเว่ย (ประเทศไทย) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคาร จี ทาวเวอร์แกรนด์ ถ.พระราม 9 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอขอบคุณทางบริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย)  มา ณ ที่นี้ด้วย