นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS

INTANIA SUMMER CAMP WITH SIEMENS

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์คือ 3D CAD/CAM/CAE และพื้นฐาน robotics

สำหรับนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS
เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์คือ 3D CAD/CAM/CAE และพื้นฐาน robotics
เป็นการทดลองลักษณะ summer camp ที่จะได้เรียนรู้จริงจัง ทำงานเป็นทีมทาง Siemens ให้นิสิตได้ใช้ software ของทางบริษัทครบชุด ฟรี แต่ต้องเตรียมคอมแบบ window มาลงโปรแกรม ถ้าไม่มีคอม window ภาคมีให้ยืมนะคะ
โดยกิจกรรมจะมีในวันที่ 26-27-30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 นิสิตจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเข้าครบชัวโมง
link downloads >> https://drive.google.com/drive/folders/1H8KldEFM7LOpJjoN51CGXnYvwthL8bpj?usp=sharing