รับมอบทุนสนับสนุนกองทุนวิจัยจาก ISUZU ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทอีซูซุ ได้บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนวิจัยให้กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 200,000 บาท ณ ห้องสวนรวมใจ 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ทางภาควิชาฯ ขอขอบคุณ ทางกลุ่มบริษัทอีซูซุ มา ณ โอกาสนี้