ประชาสัมพันธ์ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทุนคณะ)

/
/
ประชาสัมพันธ์ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทุนคณะ)

ประชาสัมพันธ์ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทุนคณะ)

ประชาสัมพันธ์ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทุนคณะ)
ทุนการศึกษาจำนวน 5000 บาท/ต่อทุน เพื่อช่วยเหลือนิสิตในระดับชั้นปริญญาตรีทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📍คุณสมบัติผู้สมัคร
– นิสิตปริญญาตรีทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ (นิสิตบัณฑิตทุกชั้นปี)
– เป็นผู้ที่ได้รับผลการทบการจากแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป)

📝ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา
– นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาของคณะ ได้ทาง https://student.eng.chula.ac.th/login.php
– เตรียมเอกสารประกอบการขอทุนตามที่แบบฟอร์มกำหนดให้ครบถ้วน
– จากนั้นให้นิสิตที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาอัพโหลดเอกสารทั้งหมดในระบบ https://student.eng.chula.ac.th/login.php ให้เรียบร้อย

📌สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มค 64 เวลา 12.00 น.