สมัครขอรับทุนค่าเล่าเรียนสำหรับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

/
/
สมัครขอรับทุนค่าเล่าเรียนสำหรับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สมัครขอรับทุนค่าเล่าเรียนสำหรับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สมัครขอรับทุนค่าเล่าเรียน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตสาขาระบบกายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

โดยผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ อีเมล์ pairod.s@chula.ac.th
สมัครทุนการศึกษาได้ที่ https://forms.gle/MTm4FuTbDHp9UYSR9