ประชาสัมพันธ์การขอใช้ SIM สำหรับการเรียน Online เฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนจำเป็น

/
/
ประชาสัมพันธ์การขอใช้ SIM สำหรับการเรียน Online เฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนจำเป็น

ประชาสัมพันธ์การขอใช้ SIM สำหรับการเรียน ONLINE เฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนจำเป็น

ประชาสัมพันธ์การขอใช้ SIM สำหรับการเรียน Online เฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนจำเป็น
นิสิตสามารถเข้าไปกรอกฟอร์มได้ในระบบ https://student.eng.chula.ac.th/login.php
ในส่วนของ Questionnaires หัวข้อ “ขอใช้ SIM สำหรับการเรียน Online (เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็น)”

สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มกราคม 2564