จุฬาฯ และกลุ่มทรูจ่อใช้ “เตียงคนไข้อัจฉริยะ” มั่นใจผู้ป่วยสูงวัยไม่ตกเตียง

อาจาร์ยของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กลุ่มทรู จับมือโรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทย อวดโฉมเตียงอัจฉริยะ 5G นวัตกรรมต้นแบบป้องกันผู้ป่วยสูงอายุตกเตียง พร้อมใช้งานจริงในโรงพยาบาลและที่บ้าน

อุบัติเหตุผู้สูงอายุพลัดตกเตียงขณะลุกขึ้นนั่งถือเป็นปัญหาหนักอกของลูกหลานและผู้ดูแล ยิ่งผู้ป่วยวัยชราที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยและไม่มีผู้ดูแลใกล้ชิดข้างเตียงตลอดเวลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประดิษฐ์ “เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะ” เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุตกเตียงของผู้สูงวัย “โดยทั่วไป เตียงคนไข้ที่โรงพยาบาลใช้อยู่เป็น Pressure Pad หรือแผ่นความดันวางบนฟูก อุปกรณ์นี้บอกได้เพียงว่ามีผู้นอนอยู่บนเตียงหรือไม่ ซึ่งเวลาที่มีเสียงสัญญาณเตือนก็หมายถึงคนไข้ตกจากเตียงไปแล้ว”

ผศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เผยที่มาโครงการวิจัย “เตียงอัจฉริยะ” “หัวใจของเตียงอัจฉริยะอยู่ที่ระบบเซ็นเซอร์ ที่คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนไข้บนเตียง ไม่ว่าจะลุกขึ้นนั่งหรือขยับตัวลงจากเตียง โดยเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์ 5G จะส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ดูแล เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลได้ทันท่วงที” ผศ.ดร.กฤษฎา หัวหน้าโครงการวิจัย เผยถึงกลไกการทำงานของเตียงอัจฉริยะว่าประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ อาทิ เซ็นเซอร์วัดน้ำหนักแบบ strain gauge เพื่อตรวจจับแรงกดหรือน้ำหนักตัวคนไข้ เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งของคนไข้ เพื่อจะได้รู้ว่าคนไข้อยู่ตรงไหนของเตียงและสุ่มเสี่ยงจะตกเตียงหรือไม่ เซ็นเซอร์ม่านแสงเพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่ซึ่งจะทำงานอย่างแม่นยำและรวดเร็ว และเซ็นเซอร์วัดระดับการยกขึ้นลงของหัวเตียงเพื่อตรวจสอบท่าทางของคนไข้และผู้สูงอายุ “เซ็นเซอร์ทั้งหมดเชื่อมต่อกันและควบคุมด้วยระบบ 5G ซึ่งจะส่งข้อมูลที่ประมวลผลแล้วไปยัง Cloud ที่เชื่อมกับศูนย์มอนิเตอร์และโทรศัพท์มือถือของแพทย์และพยาบาล จะได้รู้ว่าคนไข้อยู่ตำแหน่งใด ลุกจากเตียงหรือไม่ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทัน”

ผศ.ดร.กฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ปรับใช้ได้กับเตียงผู้ป่วยหลากหลายรุ่น แถมยังถอดประกอบและติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก และราคาย่อมเยา ปัจจุบัน เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรภายใต้สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และกลุ่มทรู กำลังส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทดลองใช้จริง ซึ่งในอนาคตจะได้ขยายผลให้ผู้ป่วยทุกวอร์ดในโรงพยาบาลได้อุ่นใจบนเตียงอัจฉริยะนี้ ที่มา https://www.chula.ac.th/news/44713/