ปัจฉิมนิเทศนิสิต

ขอเชิญชวนนิสิตปี4ทุกคนและคณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น2 ตึก4 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.