นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์ ได้พานิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2103479 Automotive Manufacturing เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์ ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ณ โรงงานบ้านโพธิ จังหวัด ฉะเชิงเทรา