ชมรมฟอร์มูลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่2 รายการ TSAE Auto Challenge Student Formula ครั้งที่18

ชมรมฟอร์มูลาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชื่อทีม Rapidamente ได้เข้าร่วมรายการแข่งขันTSAE Auto Challenge Student
Formula
ครั้งที่ 18ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย วันที่ 19-21 มกราคม 2567 ที่ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ โดยในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รายการคือ 1. Static event และ 2. Dynamic Event ใน Static event รถที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนั้นจะถูกนำมาพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการ
โดยจะแบ่งออกเป็น 3 รายการย่อย ดังนี้

           1. Design รถจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องของหลักการและแนวคิดการออกแบบในส่วนหรือระบบต่างๆ

            2. Cost รถจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตความละเอียดของดรออิ้งแต่ละชิ้นส่วน และแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต

3. Presentation ตัวแทนของแต่ละทีมจะต้องมานำเสนอแนวทางที่ทีมจะนำรถมาขายว่ามีการตลาดอย่างไร

ในDynamic event รถที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากคณะกรรมการก่อนโดยจะมีการตรวจสอบTechnical inspection ความปลอดภัยตามกฎทั้งหมดของรถจากนั้นรถจะต้องมีการทดสอบเอียง, ทดสอบเสียงและ ทดสอบเบรก ให้ผ่านก่อนที่จะสามารถเข้าแข่งขันทั้ง 5 รายการของ Dynamic event ได้
ซึ่งทางทีมได้ส่งนักขับทั้งหมด 5 คน ในการแข่งขันซึ่งประกอบด้วยการดังต่อไปนี้                                                                                                                           

          1.  Acceleration รถจะวิ่งเป็นระยะทาง75 เมตร โดยจะนำเวลาที่ดีที่สุดมาคิดคะแนน

          2.  Skid pid  รถจะต้องขับตามทางดังรูป จะเริ่มวงซ้ายก่อน 2 รอบ แล้วไปวงขวา หรือจะเริ่มที่วงขวาก่อน

 
 

3.      Autocrossคณะกรรมการจะทำการตั้งสนามให้มีความยาวและโค้งต่างๆ นักขับจะมีโอกาสได้เดินดูสนามในวันแข่ง โดยจะนำเวลาที่เร็วที่สุดในการวิ่ง 1รอบสนามมาคิดคะแนน

4.      Endurance จะใช้สนามเดียวกับ Autocross นักขับ 2 คน โดยจะวิ่ง 22 รอบ (คนละ 11 รอบ) จะนำเวลาทั้งหมดที่ใช้มาคิดคะแนน

5.      Efficiency เป็นการวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้โดยจะทำการวัดปริมาตรน้ำมันที่ใช้ไปหลังจากการวิ่ง Endurance

หมายเหตุ: ในทุกรายการจะถูกลงโทษด้วยการเพิ่มเวลา
หากมีการชนกรวยหรือขับขี่ไม่ปลอดภัย

 

 

โดยมีผลการแข่งขันมีคะแนนดังนี้

Static Event

รายการ

คะแนน

ลำดับ

Design

125/150

5 จาก 23

Cost

12/100

8 จาก 20

Presentation

62.4/100

5 จาก 21

Dynamic Event

รายการ

คะแนน

ลำดับ

Acceleration

81.21/100

4 จาก 10

Skid pad*

64.01/75

3 จาก 9

Autocross*

125/125

1 จาก 10

Endurance*

186.95/275

2 จาก 13

Efficiency*

77.32/100

3 จาก 8

สรุป

รายการ

คะแนน

ลำดับ

คะแนนรวม Overall*

773.93

2 จาก 23

Best
improvement
*

773.93

1 จาก 3

 

หมายเหตุ: * คือรายการที่ได้รางวัล

คะแนนรวมได้เป็นลำดับที่ 2 ที่ 773.93 คะแนน โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนในปีก่อนหน้าเพื่อดูพัฒนาการของรถ ซึ่งในปีก่อนหน้าเราไม่ได้ส่งรถเข้าร่วมการแข่งขันทำให้มีคะแนนในส่วนนี้สูง