ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทำบุญปีใหม่ปี2567

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดทำบุญปีใหม่ 2567 ที่ภาควิชาที่ห้อง MESS ของภาควิชา