รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร จากศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานเสวนา “2nd Lunch Talk: Energy Trends & Innovations Toward Net Zero Emission”

รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร จากศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานเสวนา “2nd Lunch Talk: Energy Trends & Innovations Toward Net Zero Emission” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) โดยนำเสนอพลังงานทางเลือก ในหัวข้อ “Electromobility & Energy Storage – roles in energy transition and climate resiliency”
.
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/th/news/17366/