ลิงค์ส่งข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มส่งข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกลิงค์นี้ >>> https://forms.gle/5M8iXzA9LVTbo2Pr7
ตรวจสอบรายงานการส่งข่าวของท่าน คลิกลิงค์ >>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OY24e9i1lyauDerykczAd8eq_BKDrw_z_rn_wuP9HTU/edit?usp=sharing

ลิงค์สำหรับระบบการใช้ต่างๆ

ระบบ Chula eRM

แจ้งกำหนดการให้บริการ ผ่านระบบ Chula eRM

ระบบจองห้องเรียนภาควิชาฯ

แจ้งกำหนดการให้บริการ จองห้องเรียนออนไลน์

ระบบตราติดรถยนต์ออนไลน์

การให้บริการระบบตราติดรถยนต์ออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ

คู่มือการลาพักออนไลน์

ดาวน์โหลดคู่มือ คู่มือลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ออนไลน์

ลิงค์งานปรับปรุงหลักสูตรเครื่องกล/ยานยนต์ ปี 2567

ข้อมูลงานปรับปรุงหลักสูตรเครื่องกล/ ยานยนต์ คลิกที่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1IXRH4T_eXGuXw9ibBNuAcdRcuqCNLgUi?usp=sharing

(หมายเหตุ เข้าด้วย อีเมล์จุฬาฯ นะคะ)

เอกสารสำหรับ TABEE

1. กำหนดอัตราการเบิกจ่ายpaper ของภาควิชาฯ

2. กำหนดอัตราการเบิกจ่ายpaper ของคณะวิศวฯ
     2.1 ใบสมัครขอรับการสนับสนุนตีพิมพ์ ปี 2559 DOC PDF

3. กำหนดอัตราการเบิกจ่ายpaper ของมหาวิทยาลัย
     3.1 คู่มือการใช้งานระบบจัดการขอค่าสนับสนุนการตีพิมพ์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย

4. การสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือ/คู่มือ ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

     4.1 เกณฑ์การประเมินสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือ/คู่มือฯ PDF

     4.2 ใบสมัครเข้าโครงการสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือ/คู่มือฯ PDF

5. วิธีการสืบค้น T1 และ Field weighted citation impact เพื่อประกอบการขอเงินสมนาคุณ

     5.1 คู่มือการหาค่า Field Weight

     5.2 วิธีการหาค่า FWCI ด้วย Scival

     5.3 วิธีการสืบค้นข้อมูล T1

เรื่องหลักสูตร

ติดต่อ คุณเสาวลักษณ์ ณ ห้องธุรการ

KM Knowledge Management

  1. OLE
  2. PEO&PO&NtH
  3. Course PortFolio
  4. Share Excellence in Teaching for Next Normal
  5. Discussion board Sharing
Video Playlist
1/5 videos
1
01 KM ME 1st 2020 Meeting 1 OLE
01 KM ME 1st 2020 Meeting 1 OLE
2
02 KM ME 1st 2020 Meeting 2 PEO PO NtH
02 KM ME 1st 2020 Meeting 2 PEO PO NtH
3
03 KM ME 1st 2020 Meeting 3
03 KM ME 1st 2020 Meeting 3
4
04 KM ME 1st 2020 Meeting 4
04 KM ME 1st 2020 Meeting 4
5
05 KM ME 2nd 2020 Meeting1 Discussion board Sharing
05 KM ME 2nd 2020 Meeting1 Discussion board Sharing